zdravotní funkční vyšetření

08.04.2014 08:07

vyhledejte   si  v úvodu   rubriky   a   prosím  vyplňte, kdy  můžete  jet  !!!    velmi nutné, kdo z hráčů nebude  mít  splněno vyšetření  tak nemůže hrát  zápasy !!  

děkuji Peňáz