31.12.2013  silvestr  přípravky!

Uvítali jsme pozvání Romana  na to, abychom  udělali společný silvestr s kukama  v prostorách hasičscké zbrojnice  .  Sešlo se nás  celkem 17 dětí a 4 trenéři, což byl počet tak akorát  na všechny aktivity. Nejprve jsme  hráli netradičně  florbal  ve vedlejší tělocvičně a  po společné večeři  formou bufetu  jsme  hráli  hry. U čtyřech stolů jsme měli  samostatné skupinky  a  děcka   se u  jednotlivých her postupně  střídaly. Po jedenácté hodině večer jsme vyrazili  na plánovanou  půlnoční vycházku na Tři Kříže. Když jsme tam dorazili, tak se potvrdilo, že letošní zima nikomu ( snad kromě silničářů) moc nepřeje. Inverze  tak silná, že v mlze nebylo vidět na krok a rachejtle , co jsme  odpalovali, byly vidět  jen v prvních metrech dráhy  a pak nenávratně mizely v mlze.  Po půlnoci se podařilo vedoucím sehnat  trochu dříví a za vydatné pomoci všech a především Šímy  se po delší době  podařil rozdělat i malý oheň na kterém jsem si opekli  novoroční špekáček. V jednu ráno  to pro mnohé z nás byl zcela netradiční zážitek. Pak už cesta  zpět do klubovny  zbrojnice a tam  se někteří uložili ke spánku , kdo chtěl tak se  ještě  jedním očkem díval na film Auta a postupně  jsme se uložili ke spánku. Ráno jsme po sobě uklidili a  společným přánm všeho dobrého v novém roce  jsme se rozešli domů. Byla to super akce a príma  silvestr pro všechny !

Václav P.