mladší žáci

Chlapci  se  v této věkové kategorii seznamují s  jiným  herním systémem a především  větším prostorem  na větším  hřišti.  Původních  40/25 m  ze starší přípravky  se  zvětšuje na celou délu hřiště  od  vápna k vápnu. Tato věková kategorie klade větší  důraz na  fyzické pojetí hry,  na kombinační techniku a také strategii hry. I když individuální schopnosti a dovednosti  hráče patří k základům každého tréninku i v této kategorii . Zároveň upevňujeme  týmové pojetí hry a vytvoření  dobré party kluků, která se bude scházet nejen na zápasy a tréninky, ale i mimo ně na klasické klukovské hry.